header  
Är din utbildning tillgänglig för alla?
 
Allt fler döva och hörselskadade väljer att utbilda sig tillsammans med hörande - det är fullt möjligt med stöd av teckenspråkstolkar.

Oavsett vilken utbildningsform det gäller – gymnasium, högskola, folkhögskola, universitet, kvällskurs eller annat – kan vi se till att din döva eller hörselskadade elev får samma nytta och glädje av utbildningen som de andra eleverna.

Vi har lång erfarenhet av utbildningstolkning runt om i Sverige och vet hur viktigt det är med ett kontinuerligt och långsiktigt samarbete – och rätt tolk på varje uppdrag.

Undrar du över hur du ska finansiera det hela? Det finns många lösningar på det – tveka inte att fråga oss.
 
   


Engelbert Group