header  
Rätt tolk på uppdraget
 
Vi har ett stort nätverk av frilansande tolkar över hela Sverige som kan ta uppdrag med kort varsel.

Alla våra tolkar har en av Tolk- och översättarinstitutet godkänd utbildning i teckenspråks- och dövblindtolkning i botten. Utöver det vidareutbildar vi oss kontinuerligt – vi har bland annat auktoriserade teckenspråkstolkar och tolkar som kan tolka till och från talad engelska och norska.

Men självklart har vi också olika intressen och erfarenheter. Därför kan vi garantera att vi har en tolk som passar just ditt uppdrag – som redan från början är väl förtrogen med ämnet och fackuttrycken.

Alla tolkar som vi förmedlar har undertecknat vårt policydokument om tystnadsplikt, och alla jobbar i enlighet med god tolksed.
 
   


Engelbert Group