header  
Praktiska tips
 
Vid tolkningstillfället anländer tolken till platsen i god tid innan tolkningen ska börja. Sedan är det bara att börja verksamheten som vanligt. Under tiden tolkar tolken simultant allt som sägs i rummet – i enlighet med god tolksed.
I ett klassrum kan tolkens närvaro till en början skapa både nyfikenhet och förvirring. Därför kan det vara bra att berätta för eleverna vad de behöver tänka på för att allt ska flyta på så bra som möjligt, nämligen:

•  Tala i vanlig samtalstakt
•  Tala till samtalsparten, inte till tolken
•  Tala en i taget
Ställ inte frågor till tolken under pågående samtal. Tolken kan inte svara samtidigt som tolkningen pågår.
•  Var noga med överenskomna tider – tolken kan ha ett bokat uppdrag efteråt


Här kan du läsa mer om tolkar och tolkyrket:
www.sttf.nu
www.kammarkollegiet.se
www.sdrf.se
 
   


Engelbert Group