header  
Ska dina tolkanvändare ut och resa?
 
Kontakta oss när du har tolkanvändare som är på väg ut och resa. Vi har teckenspråkstolkar, dövblindtolkar och skrivtolkar som kan hjälpa dina brukare - främst i Västra Götalandsregionen och Stockholmsregionen men även i övriga Sverige och utomlands.

Fördelen med att boka tolk via oss är att vi inte avbokar några tolkuppdrag på grund av högre prioriterade uppdrag – vi löser allt vi åtar oss, och du kan slappna av.

Vi samarbetar med många landsting runt om i Sverige.
 
   


Engelbert Group