header  
tolkbild_001
När du behöver tolk
 
Här kan du anlita:
• Auktoriserade teckenspråkstolkar
• Teckenspråkstolkar
• Dövblindtolkar
• Skrivtolkar

Utöver svenskan tolkar vi till och från talad engelska och norska.

Tillgängliga dygnet runt
Vi utbildningstolkar på skolor och utbildningar, och vi tolkar för landstingens brukare - både de som är på resa utanför sitt eget landsting och de som bor i Västra Götaland. Vår samlade erfarenhet är gedigen, och vi kan garantera dig rätt tolk på rätt uppdrag.

Boka tolk
För bokning i Örebro, ring vårt systerbolag Tecken & Tolk Sverige AB på 020-12 16 10.

För bokning i Stockholm, ring vårt systerbolag Tecken & Tolk Sverige AB på 020-12 16 20.

För bokning i Västra Götaland och övriga Sverige, ring vårt systerbolag Auktoriserad Tolk Sverige AB på 020-12 16 30.
 
   


Engelbert Group